Regionalne Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sosnowcu

Medyczna Szkoła Policealna
Województwa Śląskiego
w Sosnowcu

Regionalne Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sosnowcu

RCKU 2 logo na stronę

Technik masażysta

Kod zawodu: 325402
Cykl Kształcenia: 2 lata
Kwalifikacja: MED.10. Świadczenie usług w zakresie masażu

TECHNIK MASAŻYSTA wykonuje masaże zgodnie w wymogami wiedzy medycznej, które usprawniają leczenie i  rehabilitację chorych, relaksują i odmładzają osoby zdrowe. Zapotrzebowanie na usługi z tego zakresu, jak również liczba placówek oferujących świadczenia na rynku ciągle rośnie.

 
WIEDZA I UMIEJĘTNOŚCI ABSOLWENTA:
 

 • stosowanie różnych technik i metod masażu w zależności od zleceń lekarza, typu schorzenia, stanu pacjenta i możliwości technicznych;
 • wykonywanie masażu medycznego;
 • wykonywanie masażu sportowego;
 • wykonywanie masażu kosmetycznego i profilaktycznego;
 • obserwowanie i ocenianie reakcji pacjenta na stosowane zabiegi oraz modyfikowanie techniki masażu w zależności od potrzeb;
 • obsługa sprzętu i aparatury medycznej stosowanej podczas masażu
 • prowadzenie działalności profilaktycznej, popularyzującej zachowania prozdrowotne;
 • elementy fizjoterapii.

 
MOŻLIWOŚĆ PRACY:
 

 • szpitale
 • oddziały rehabilitacyjne
 • zakłady opiekuńczo-lecznicze
 • przychodnie, publiczne i niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej
 • gabinety fizjoterapeutyczne
 • sanatoria, uzdrowiska
 • hotele i gabinety odnowy biologicznej, ośrodki SPA
 • prywatne gabinety masażu,
 • własna działalność gospodarcza
 • masażysta drużyny sportowej.
Skip to content