Regionalne Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sosnowcu

Medyczna Szkoła Policealna
Województwa Śląskiego
w Sosnowcu

Regionalne Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sosnowcu

RCKU 2 logo na stronę

Technik elektroradiolog

Kod zawodu: 321103
Cykl Kształcenia: 2,5 roku
     Kwalifikacja: MED.08. Świadczenie usług medycznych w zakresie diagnostyki obrazowej, elektromedycznej i radioterapii

TECHNIK ELEKTRORADIOLOG pracuje w placówkach opieki zdrowotnej i świadczy usługi medyczne w zakresie diagnostyki obrazowej, elektromedycznej i radioterapii. Wykonuje badania zlecone przez lekarza, współpracuje w zespołach terapeutycznych. Przygotowuje pacjenta do badań diagnostycznych oraz zajmuje się wykonywaniem badań obrazowych i elektromedycznych.

W swojej pracy wykorzystuje zdobycze nauki i techniki
 
W NASZEJ SZKOLE NAUCZYSZ SIĘ:

 • współpracować w zespole terapeutycznym;
 • prawidłowo komunikować się z pacjentem;
 • przygotowywać stanowiska pracy oraz sprzęt i aparaturę medyczną do planowanych badań diagnostycznych lub zabiegów terapeutycznych;
 • przygotowywać pacjentów do badania lub zabiegu;
 • wykonywać badania obrazowe w pracowniach rentgenowskich, tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego, badań izotopowych oraz mammograficznych, stomatologicznych i densytometrycznych;
 • wykonywać badania elektromedyczne z zakresu: elektrokardiografii, elektroencefalografii, elektromiografii, spirometrii i audiometrii;
 • wykonywać radioterapię i brachyterapię u pacjentów onkologicznych;
 • asystować przy badaniach ultrasonograficznych, zabiegach angiograficznych i angioplastycznych;
 • prowadzić dokumentację badań diagnostycznych i zabiegów terapeutycznych.

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA:

 • pracownie rentgenowskie (RTG);
 • pracownie tomografii komputerowej (TK):
 • pracownie rezonansu magnetycznego (MR);
 • pracownie mammograficzne, stomatologiczne i densytometryczne
 • pracownie angiografii oraz radiologii interwencyjnej;
 • pracownie: elektrokardiografii, elektroencefalografii, elektromiografii, spirometrii i audiometrii;
 • pracownie ultrasonografii;
 • sale operacyjne i oddziały ratunkowe;
 • zakłady radioterapii;
 • zakłady medycyny nuklearnej;
 • szpitale i przychodnie.

ZAPEWNIMY CI:

 • naukę w bogato wyposażonych pracowniach szkolnych;
 • zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe realizowane w renomowanych placówkach, z którymi szkoła od lat współpracuje;
 • bardzo wysoką zdawalność egzaminów zawodowych
 • miłą i przyjazną atmosferę w szkole;
 • szansę na zatrudnienie po ukończeniu szkoły znanej, cenionej i lubianej w środowisku lokalnym.
Skip to content