Regionalne Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sosnowcu

Medyczna Szkoła Policealna
Województwa Śląskiego
w Sosnowcu

Regionalne Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sosnowcu

RCKU 2 logo na stronę

Ośrodek kursowy

W Regionalnym Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sosnowcu działa ośrodek kursowy umożliwiający uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w oparciu o kształcenie z zakresu:

 • Medycyny
 • Psychologii
 • Terapii
 • Nauk społecznych

Jak działamy?
Naszą dewizą jest profesjonalizm i skuteczność. Pracujemy w oparciu o autorskie programy i najnowsze rozwiązania. Stawiamy na jakość i praktyczne efekty, czego dowodem są stali klienci. Do każdego zlecenia podchodzimy twórczo i kompleksowo. Szczegółowe programy tworzymy dostosowując je do indywidualnych potrzeb i oczekiwań każdego klienta
Istotą oferowanych przez ośrodek form kształcenia jest modelowanie zachowań nabywanie nowej wiedzy oraz trening konkretnych umiejętności wykorzystywanych w codziennej pracy. Stosujemy nowoczesne, dynamiczne oraz gwarantujące twórczą atmosferę pracy jak:

 • ćwiczenia i gry grupowe
 • zajęcia warsztatowe
 • studia przypadków i dyskusje
 • techniki integrujące, odprężające i energetyzujące
 • techniki twórczego myślenia (jak burza mózgów, technika skojarzeń)
 • praca z arkuszami roboczymi: kwestionariusze, testy, ankiety diagnostyczne
 • inne na życzenie klienta

Ponadto słuchacze uzyskają wiadomości i umiejętności w bardzo dobrze wyposażonych pracowniach dydaktyczno-naukowych wyposażonych w nowoczesne środki dydaktyczne, pomoce naukowe oraz nowoczesny sprzęt. Zajęcia organizujemy pod kierunkiem wyspecjalizowanej kadry dydaktycznej o dużym dorobku zawodowym, systematycznie doskonalącej swoje umiejętności zawodowe.
Uwaga! Na życzenie klienta organizujemy kształcenie o różnorodnej tematyce zaproponowanej przez zamawiającego. Po ukończonym kształceniu każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych z dnia 19 marca 2019r (Dz.U. poz. 652).
Zgłoszenia na wybraną formę kształcenia można dokonać wypełniając odpowiedni druk. Informacji udziela Dział Szkoleń: tel. 32/292-01-91 wew. 20 e-mail: rckukursy@rcku.nazwa.pl

Należność za kształcenie należy dokonywać na konto Regionalnego Centrum Kształcenia Ustawicznego  w Sosnowcu
pod nr 98 1050 1360 1000 0090 7749 0143

Poniżej dostepny jest aktualny cennik oraz terminarz kursów na obecny rok

Skip to content