Regionalne Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sosnowcu

Medyczna Szkoła Policealna
Województwa Śląskiego
w Sosnowcu

Regionalne Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sosnowcu

RCKU 2 logo na stronę

Opiekunka środowiskowa

Kod zawodu: 341204
Cykl Kształcenia: 1 rok
Kwalifikacje: SPO.05. Świadczenie usług opiekuńczych

Opiekunka środowiskowa pomaga podopiecznym w codziennych czynnościach oraz doradza w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego. Powinna również kontaktować się z instytucjami w celu rozwiązywania problemów zdrowotnych, materialnych, rodzinnych, społecznych czy prawnych.

Opiekunka środowiskowa świadczy usługi osobom starszym, samotnym, przewlekle chorym i niesamodzielnym. Praca opiekunki wykonywana jest przede wszystkim w domu podopiecznego lub w różnego rodzaju instytucjach opiekuńczych lub opiekuńczo-leczniczych.

WIEDZA I UMIEJĘTNOŚCI ABSOLWENTA

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie opiekunka środowiskowa powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji SPO.05. Świadczenie usług opiekuńczych:

  • organizowania opieki oraz wsparcia społecznego osobie podopiecznej;
  • sprawowania opieki nad osobą podopieczną w celu zapewnienia jej bezpieczeństwa zdrowotnego i higieny osobistej;
  • pomagania osobie podopiecznej w czynnościach dnia codziennego;
  • motywowania osoby podopiecznej do samodzielności oraz aktywności intelektualnej, fizycznej i społecznej.

 

PRZYKŁADOWE MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA

  • domy pomocy społecznej
  • domy samotnych matek
  • środowiskowych domach samopomocy,
  • miejskie i gminne ośrodki pomocy społecznej
Skip to content