Regionalne Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sosnowcu

Medyczna Szkoła Policealna
Województwa Śląskiego
w Sosnowcu

Regionalne Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sosnowcu

RCKU 2 logo na stronę

Opiekunka dziecięca

Kod zawodu: 325905
Cykl Kształcenia: 2 lata
Kwalifikacja: Świadczenie usług opiekuńczych i wspomagających   rozwój dziecka

OPIEKUNKA DZIECIĘCA –  Świadczy usługi opiekuńcze i wspomagające rozwój dziecka w zakresie:

1) planowania i organizowania pracy opiekuńczej, wychowawczej i edukacyjnej;

2) pielęgnowania dziecka zdrowego, chorego i z niepełnosprawnością;

3) prowadzenia działań wychowawczych i edukacyjnych wspomagających rozwój psychomotoryczny dziecka;

4) promowania zdrowia i prowadzenia działań profilaktycznych.

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA:

  • Żłobki, klubiki dziecięce,
  • Przedszkola publiczne i społeczne,
  • Domy małego dziecka,
  • Oddziały szpitalne,
  • Sanatoria, prewentoria,
  • Domy rodzinne dzieci.
Skip to content