Regionalne Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sosnowcu

Medyczna Szkoła Policealna
Województwa Śląskiego
w Sosnowcu

Regionalne Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sosnowcu

RCKU 2 logo na stronę

Opiekun medyczny

Kod zawodu: 532102
Cykl Kształcenia: 1,5 roku
Kwalifikacje: MED.14. Świadczenie usług medyczno-pielęgnacyjnych i opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej

OPIEKUN MEDYCZNY to poszukiwany na rynku pracy zawód dla osób o rozwiniętych kompetencjach personalnych i społecznych. Wymaga posiadania zdolności komunikacyjnych, umiejętności nawiązywania kontaktu z podopiecznymi, empatii i odpowiedzialności. Opiekun medyczny odpowiedzialny jest za zaspokajanie podstawowych potrzeb życiowych osoby chorej i niesamodzielnej, a także pomaganie w utrzymywaniu aktywności społecznej.
 

WIEDZA I UMIEJĘTNOŚCI ABSOLWENTA:
 

 • stosowanie metod i technik  terapii zajęciowej: socjoterapii, ergoterapii, arteterapii, muzykoterapii;
 • rozpoznawanie i rozwiązanie problemów opiekuńczych osoby chorej i niesamodzielnej w różnym wieku;
 • pomoc swoim podopiecznym w zaspokajaniu potrzeb bio–psycho-społecznych;
 • asystowanie personelowi medycznemu podczas wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych ;
 • pomoc i udzielanie wsparcia osobie chorej i niesamodzielnej;
 • świadczenie usług opiekuńczych, pielęgnacyjnych i higienicznych wobec podopiecznych;
 • podejmowanie współpracy z zespołem opiekuńczym i terapeutycznym

 
MOŻLIWOŚĆ PRACY:
 

 • praca w szpitalach – oddziały szpitalne, zakłady opiekuńczo-lecznicze, ośrodki i domy pomocy społecznej;
 • niepubliczne zespoły opieki zdrowotnej, w domach pacjentów (opieka indywidualna);
 • środowiskowe domy pomocy, fundacje, hospicja;
 • stowarzyszenia działające na rzecz osób chorych i niesamodzielnych;
 • specjalistyczne ośrodki rehabilitacyjne i wypoczynkowe;
 • ośrodki kulturalne oferujących usługi osobom niepełnosprawnym.
Skip to content