Regionalne Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sosnowcu

Medyczna Szkoła Policealna
Województwa Śląskiego
w Sosnowcu

Regionalne Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sosnowcu

RCKU 2 logo na stronę

Regionalne Centrum Kształcenia Ustawicznego to szkoła z tradycjami. Historia powstania szkoły sięga lat 60-tych. Powołano wtedy Liceum Medyczne pielęgniarstwa. Zatem istniejemy na rynku edukacyjnym od ponad 60 lat. Od samego początku jesteśmy szkołą medyczną, najpierw jako Liceum Medyczne, potem jako Medyczne Studium Zawodowe.

Obecnie Regionalne Centrum Kształcenia Ustawicznego to placówka kształcenia ustawicznego. Misją naszej szkoły jest przygotowanie absolwenta do wzorowej pracy w nowoczesnej, zintegrowanej Europie. Zapraszam wszystkich zainteresowanych praca z pacjentem czy klientem do szkoły w Sosnowcu lub Zawierciu. Jesteśmy nastawieni na kształtowanie umiejętności praktycznych ważnych dla wykonywanego zawodu. Zapewniamy zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe w wyspecjalizowanych placówkach służby zdrowia, opieki społecznej oraz instytucjach usługowych. Uzyskując tytuł zawodowy po naszej szkole na pewno znajdziesz pracę.

Kadra kierownicza w RCKU

Dyrektor szkoły

mgr Katarzyna Sulewska – Kliś

Wicedyrektor szkoły

mgr Agnieszka Kielesińska

p.o. Kierownika szkolenia praktycznego

mgr Monika Tomczyk

Wicedyrektor szkoły (oddział w Zawierciu)

mgr Agnieszka Mazur

Kierownik szkolenia praktycznego ( oddział w Zawierciu)

mgr Barbara Wnuk

Skip to content