Regionalne Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sosnowcu

Medyczna Szkoła Policealna
Województwa Śląskiego
w Sosnowcu

Regionalne Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sosnowcu

RCKU 2 logo na stronę

Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Odpowiadając na zapotrzebowanie społeczności lokalnej, instytucji pracy oraz pracodawców Regionalne Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sosnowcu jako placówka publiczna prowadzi kwalifikacyjne kursy zawodowe dla poniżej wymienionych zawodów:

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe to elastyczny system kształcenia prowadzony w oparciu o program nauczania , uwzględniający podstawę programową dla danego zawodu.

Słuchacze KKZ nabywają wiedzę i umiejętności niezbędne do wykonywania danego zawodu, a zwieńczeniem tego procesu jest egzamin zawodowy, potwierdzony świadectwem oraz dyplomem technika.

Warunkiem przyjęcia na KKZ jest jedynie ukończenie szkoły średniej NIE WYMAGAMY MATURY

Kształcenie na kwalifikacyjnych kursach zawodowych jest BEZPŁATNE.

Jeśli chcesz rozpocząć naukę na KKZ to:

  • Pobierz i wypełnij wszystkie dokumenty dotyczące wybranej formy kształcenia. Dokumenty są dostępne tutaj.
  • Przygotuj kopię świadectwa ukończenia szkoły średniej – oryginał dostarczysz później.
  • Wypełnione dokumenty wyślij pocztą elektroniczną na adres rckukursy@rcku.nazwa.pl

UWAGA!!!

Od teraz możesz także wygodnie wysłać do nas swoje zgłoszenie poprzez formularz ONLINE.

Dodatkowych informacji w sprawie rekrutacji udziela:

sekretariat w Sosnowcu –  032 / 292 01 91

sekretariat w Zawierciu – 032 / 671 21 01

Skip to content