Regionalne Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sosnowcu

Medyczna Szkoła Policealna
Województwa Śląskiego
w Sosnowcu

Regionalne Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sosnowcu

RCKU 2 logo na stronę

DORADCA ZAWODOWY

W procesie kształcenia każdego ucznia ważne są działania wspomagające rozwój stosownie do jego potrzeb i możliwości, ze szczególnym uwzględnieniem indywidualnych ścieżek edukacji i kariery. Zadanie to spełnia doradztwo zawodowe. Jego upowszechnianie ma na celu podniesienie jakości usług świadczonych w tym zakresie w środowisku szkolnym, pomoc w określeniu potencjału zawodowego, w tym predyspozycji i zainteresowań uczniów.

Skutecznie prowadzone zajęcia doradztwa edukacyjno – zawodowego motywują do nauki i mogą zapobiec nieprzemyślanym decyzjom dotyczącym dalszej ścieżki edukacji i kariery młodych ludzi.

W przypadku szkoły policealnej doradztwo dotyczy tych uczniów, którzy już podjęli decyzje edukacyjne, ale nie potrafią się odnaleźć na rynku pracy i muszą podjąć decyzję o przekwalifikowaniu. 

Szanowni Słuchacze Szkoły Policealnej i Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych! 

W naszej szkole istnieje możliwość skorzystania z pomocy psychologiczno- pedagogicznej, która jest udziela na bieżąco. Pomoc jest organizowana w trakcie bieżącej pracy ze słuchaczem lub poprzez wspólne działania wykładowców i specjalistów, a także może być prowadzona w formie zajęć związanych z kierunkiem kształcenia i zawodu, porad i konsultacji oraz warsztatów i szkoleń.

Zachęcamy Państwa do korzystania z pomocy szkolnych specjalistów. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielają pedagog, doradca zawodowy i coach. Oferowana pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla dorosłych obejmuje między innymi obszary związane z trudnościami w sprecyzowaniu ścieżki zawodowej, zaburzenia integracji społecznych, zaburzenia emocjonalne.

Jeśli odczuwasz potrzebę rozmowy na tematy, które Cię nurtują, potrzebujesz porady w sprawie budzącej w Tobie wiele wątpliwości, poszukujesz rozwiązań trudnej sytuacji, w jakiej się znalazłeś, serdecznie zapraszamy Cię do nas.

U nas możesz opowiedzieć o swoich problemach i lękach. Zależy nam, żebyś poczuł się komfortowo i wiedział, że jesteśmy w szkole po to, żeby Ci pomóc i wesprzeć w trudnych chwilach.

                

pedagog, doradca zawodowy, coach – Magdalena Paluch

 

Zapraszam zarówno uczniów jak i słuchaczy

Spotkania indywidualne umawiane są po wcześniejszym kontakcie z doradcą.
SPOTKANIA Z DORADCĄ ZAWODOWYM SĄ BEZPŁATNE!

  • Decyzje dotyczące wyboru zawodu mają wymiar szczególny, gdyż warunkują sukcesy bądź niepowodzenia w obszarze przyszłego życia zawodowego.
  • Kariera to droga profesjonalnego rozwoju, którą człowiek powinien przejść w swoim życiu.

 

Wśród doradców personalnych funkcjonuje powiedzenie:

Jeżeli nie wiesz, dokąd zmierzasz, zajdziesz gdzie indziej

co podkreśla, jak ważne jest wyznaczenie sobie celów i działanie według wyznaczonego planu.

Skip to content